himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

 

บริษัท หิมาลายัน ฮอลิเดย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยความรักการเดินทาง ที่รักการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ และแหล่งอารยธรรม ในสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท่านสามารถสัมผัสถึงชีวิต ความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น หรือดื่มด่ำกับความงดงามของธรรมชาติ ได้อย่างเต็มที่ และเส้นทางหลักที่เราจัดทัวร์ในเส้นทางประเทศ แถบเทือกเขาหิมาลัย  คือความหมายอันแท้จริงของ คำว่า “การเดินทาง” ที่ไม่ใช่แค่การไปเพื่อเห็น แต่การเดินทางจะมีคุณค่ามาก หากเราเปิดกายและใจรับประสบการณ์ใหม่ ๆ

 

     วันนี้ เราพร้อมที่จะสร้างวันพักผ่อนของคุณให้มีค่า และเป็นวันที่แสนประทับใจของคุณ บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสบริการให้กับท่านในอัตราที่เป็นกันเอง หรือตามงบประมาณที่ท่านต้องการ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการทราบข้อมูลการเดินทาง และรายการท่องเที่ยว หิมาลายัน ฮอลิเดย์ ยินดีที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ท่าน ทางบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถเสนอราคาและบริการที่เป็นพิเศษ ให้เป็นที่พอใจแก่ท่านและคณะได้

 

บริษัท หิมาลายัน ฮอลิเดย์ จำกัด

     ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ นำเที่ยว เลขที่ 11/04496 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นบริษัทฯ ที่จัดดำเนินการ ด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมา เพื่อสัมมนา ดูงาน และด้วยความตั้งใจจริง พร้อมทั้งทีมงานที่มีประสบการณ์ผ่านการอบรมการบริการด้านการท่องเที่ยวมา เป็นอย่างดี 

 

 

 

บริษัท หิมาลายัน ฮอลิเดย์ จำกัด


Services

 

 บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ 

 บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ 

 บริการจัดโปรแกรมดูงาน ทัศนศึกษา เป็นหมู่คณะทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 บริการรับจองห้องพัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 บริการให้คำปรึกษา และทำวีซ่า 

 บริการจัดวางโปรแกรมท่องเที่ยว ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน