himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

Search Tour

Contact

Find your dream tour today!

NEW TOURS

ASIA >> MYANMAR

BEST TRAVEL PACKAGES

พม่า-พุกาม-มัณฑะเลย์

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน,สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง,ป่าทะเลเจดียื 4,000 องค์,ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี,นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี

ราคา 17,900 บาท
MYANMAR
4 วัน 3 คืน

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์

มหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจ่ท์โถ่, พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์, มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม

ราคา 20,900 บาท
MYANMAR
5 วัน 4 คืน