himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

Search Tour

Contact

Find your dream tour today!

NEW TOURS

ASIA >> CHINA

BEST TRAVEL PACKAGES

ZHANGJIAJIE FENGHUANG

อุทยานจางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ หรือ ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ สถานที่ใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรื่องอวตาร เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี 99 โค้ง หวาดเสียวกับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX เมืองโบราณเฟิ่งหวง โบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ล่องเรือแจวตามลำน้ำถั่วเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งของแม่น้ำ

ราคา 17,999 บาท
CHINA
6 วัน 5 คืน

ซัวเถา แต้จิ๋ว

เมืองเหมยโจว...เมืองประวัติศาสตร์ และถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน จึงได้รับ การขนานนามมากมายหลายชื่อ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา เมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งเพลงพื้นบ้าน และเมืองแห่งชาวจีนโพ้นทะเล หมู่บ้านฮากกา...บ้านดินของชาวจีนแคระมีความเป็นเอก ลักษณ์ อันโดดเด่น มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันดับที่ 36 ของจีน

ราคา 17,999 บาท
CHINA
5 วัน 4 คืน

ซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง

เมืองเหมยโจว...เมืองประวัติศาสตร์ และถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน จึงได้รับ การขนานนามมากมายหลายชื่อ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา เมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งเพลงพื้นบ้าน และเมืองแห่งชาวจีนโพ้นทะเล หมู่บ้านฮากกา...บ้านดินของชาวจีนแคระมีความเป็นเอก ลักษณ์ อันโดดเด่น มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันดับที่ 36 ของจีน

ราคา 17,999 บาท
CHINA
5 วัน 4 คืน

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน

เที่ยวครบไฮไลท์ อวตารจางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน ลำธารจินเปียนซี ชมโชว์หวานนางพญาจิ้งจอกขาว สุดแสนโรแมนติก

ราคา 15,999 บาท
CHINA
5 วัน 4 คืน

จางเจียเจี้ย ใบไม้เปลี่ยนสี

อุทยานจางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ หรือ ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ สถานที่ใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรื่องอวตาร เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี 99 โค้ง หวาดเสียวกับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX พิเศษ...แกรนด์แคนย่อน เดินวัดใจ...สะพานแก้วข้ามภูเขายาวที่สุดในโลก ชมโชว์หนังตะลุง , มื้อพิเศษสุกี้เห็ด , อาหารไทย

ราคา 16,999 บาท
CHINA
ุ6 วัน 5 คืน