himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

Search Tour

Contact

Find your dream tour today!

NEW TOURS

ASIA >> CHINA

BEST TRAVEL PACKAGES

เจิ้นโจว กำแพงเมืองโบราณซีอาน 5 วัน 3 คืน

*เทศกาลดอกโบตั๋น *โชว์ราชวงศ์ถัง *หมายเหตุ : •ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ท่านละ 1,000 บาท

ราคา 24,899 บาท
CHINA
5 วัน

ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ช้อปปิ้ง.ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด เมนูพิเศษ !! ปลาประธานาธิปดี,สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,สเต็ก+สลัดบาร์

ราคา 24,888 บาท
CHINA
มีนาคม-มิถุนายน 2561

ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ 4 วัน 3 คืน

เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ สายการบินไทยสะสมไมล์ได้ 50%

ราคา 19,888 บาท
CHINA
มีนาคม-กันยายน 2561

เส้นทางสายไหม

มหัศจรรย์ภูเขาสายรุ้ง จางเย่ ต้องมนต์แห่งความงาม...ทะเลสาปเทียนจือ

ราคา 59,900 บาท
CHINA
10 วัน 9 คืน