himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

Search Tour

Contact

Find your dream tour today!

NEW TOURS

ASIA >> BHUTAN

BEST TRAVEL PACKAGES

ทัวร์_Chill Chill....ภูฏาน 5วัน 4คืน

เยือนประเทสภูฏาน...อาณาจักรเล็กๆในฉายา "มังกรแห่งสันติ" ท่องไปในวัดวาอาราม ท่องทุ่งกว้างและเทือกเขาหิมาลัยอันโด่งดัง พร้อมๆ กับค้นพบความงดงามของภูฏานด้วยตัวคุณเอง

ราคา 53,900 บาท
BHUTAN
5 วัน 4 คืน