ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ช้อปปิ้ง.ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด เมนูพิเศษ !! ปลาประธานาธิปดี,สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,สเต็ก+สลัดบาร์