อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส

ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมหอเอนปิซา นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา