ทัวร์ลาว:เวียงจันทน์-วังเวียง

นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว