เวียดนามเหนือ: ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-นิงบิงห์-ฟานซิปัน

ซินจ่าว...เวียดนาม ไปครั้งเดียวเที่ยวให้ครบ ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน ขี้นเขาฟานซิปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน