himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

Inbound

Outbound

Recommend Tour

Search Tour

Contact

Find your dream tour today!

Take a look at Our

MOST RECOMMEND TOUR

PACKAGES

BEST TRAVEL PACKAGES

Search Tour

Contact

Find your dream tour today!

NEWS

  ทัวร์_วันเดอร์ฟูร์ ตุรกี 9วัน 6คืน

  แกรนด์ตุรกี..9 วัน อัญมณีแห่งโลก..ดินแดนสองทวีป อิสตันบูล-ทรอย-คูซาดาซึ-เอฟิซุส-ปามุคคาเล่-คัปปาโดเกีย
  TURKEY
  9 วัน 6 คืน

  ทัวร์_สามเหลี่ยมวัฒนธรรม Golden Triangle 5วัน 3คืน

  สัมผัสเสน่ห์แห่งความงามของกรุงเดลลี. ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันลือชื่อ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ แข็งแกร่ง ผ่านชมอนสรณ์ส ถานแห่งทหารกล้า “ประตูเมืองแห่งชัยชนะ” หรือ INDIA GATE.ตระการตากับความงามของพระราชวังแอมเบอร์ และ พระราชวังสายลม.
  INDIA
  5 วัน 3 คืน